Υλικα DIY

DIY – Do It Yourself (φυτίλι – σύρμα ) DIY = Eίναι ένας τρόπος κατασκευής προϊόντων, κατά τον οποιο ο αγοραστής συμμετέχει αναλαμβάνοντας κομμάτι τις κατασκευής όπως την συναρμολόγηση. Προτείνεται για εμπειρους Ατμιστες

Showing all 12 results