Innovation Flavours

Η Innovation Flavours είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή εταιρεία . Σήμερα έχει παρουσία σε Ιταλία, Fyrom, Ισπανία, Ουκρανία, Αγγλία και τώρα Ελλάδα . Πρόκειται για πιστοποιημένο εργαστήριο παρασκευής υγρών αναπλήρωσης.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος